bbin

设为首页 | 加入收藏

 

 

 

  • 商品名称: 涤棉普梳混纺
  • 商品编号: T/C85/15 32
  • 上架时间: 2012-11-23
  • 浏览次数: 71

产品名称:涤棉普梳混纺

产品编号:T/C85/15 32 s

上架时间:2012-11-26

浏览次数:20

 
留言内容:
* 已输入字符:0
小于等于500字符
留言人:
 
小于等于20个字符(包括A-Z、a-z、0-9、汉字、不含特殊字符)
您的邮箱:
 
示例:example@mail.com
手机号码:
 
由数字、“+”、中横杠“-”组成,最大允许20个字符
联系电话:
 
小于等于32个字符(包含0-9、-、(、)、顿号)
验证码:
   
版权所有:bbin客户端下载  地址:福建省永泰县城峰镇太原工业区